book 3d

DE AUTEURS
Koenraad Aps
Veerle Bosch
Evelien Cox
Klaas Devos

Waarom kiezen voor Animo of Animo Plus?
Jongeren vragen niet enkel naar kennis. Zij zoeken antwoorden op de vele
vragen
die hen bezighouden. In Animo en Animo Plus gaan we deze vragen niet uit de weg. Alle thema’s vertrekken vanuit levensbeschouwelijke vragen. Leerlingen zoeken en krijgen de nodige informatie. We brengen een leerproces op gang waarin interpretatie door communicatie en confrontatie (door ontmoeting) centraal staan.

Creatieve invalshoeken om grote vragen op te roepen, uit te rafelen en te bespreken maken het vak godsdienst voor jongeren boeiend. De onderwerpen en de aanpak spelen in op hun leefwereld. Een heldere structuur biedt daarbij houvast. De impulsen dagen de leerlingen uit om stevig hun tanden te zetten in een bepaalde problematiek. In de reeksen Animo en Animo Plus zorgen we voor een impliciet en expliciet parcours om de interlevensbeschouwelijke competenties te realiseren. Zo ontwikkelen leerlingen gaandeweg een levensbeschouwelijke identiteit.


Maarten Devos
Emilia Geeraerts
Kristof Geerts
Ignace Goethals


Jessica Lemmens
Jan Lerouge
Rudy Masschelein
Tina Parmentier


Erwin Roosen
Niels Schalley
Greet Vanbergen
Esther Vandamme

Omdat zingeving zin moet geven

book 3d (Copy)
book 3d (Copy)
book 3d (Copy)
book 3d (Copy)
book 3d (Copy) (Copy)
book 3d (Copy) (Copy)
book 3d (Copy) (Copy)
book 3d (Copy) (Copy)


Lutgarde Van de Leest
Fran Van de Vijver
Martine Van Eeckhout
Tine Van Gorp


Patrick Vanhaelemeesch
Lode Van Nueten
Steven Vanriest
Véronique Vansteenkiste


Marie-Christine Wilking