Het totaalpakket van Animo
en Animo Plus

Activatie via code vooraan in het leerwerkboek en handboek.

Digiboek

 • een onlineversie van het leerwerkboek

Audiovisuele bronnen

 • audio- en videofragmenten

Oefeningen en opdrachten

 • materiaal bij opdrachten
 • digitale opdrachten
 • voor Animo 1 en Animo 2:
  kwislets: online quizjes op het
  einde van een thema met
  directe feedback

Pelckmans Portaal met digiboek voor de leerling

Leerwerkboek
Handboek
Voor de leerling
Het totaalpakket van Animo
en Animo Plus

Activatie via code vooraan in de handleiding.

Digitaal bordboek

 • een onlineversie van het leerwerkboek met oplossingen

Aanpak en doelen

 • jaarplanning
 • overzicht van de terreinen met de respectieve leerplandoelen
 • overzicht kennen en kunnen per terreindoel
 • overzichtspagina’s per thema

Audiovisuele bronnen

 • audio- en videofragmenten
 • link naar extra videofragmenten op Archief voor Onderwijs

Hulpmiddelen

 • extra didactisch materiaal
 • alfabetische begrippenlijst vaktaal

Evaluatie

 • evaluatiefiches bij bzw , project, groepswerk, presentatie, reflectie
 • extra opdrachten voor evaluatie
 • Handleiding
  Deel 1: Toelichting bij de methode
  Deel 2: Handleiding bij de lessen

Voor de leerkracht

Pelckmans Portaal met digitaal bordboek voor de leerkracht

Voor de leerkracht